Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland: renoveren stuwen door gehele beheersgebied.
Het project loopt sinds 2006 en omvat inmiddels vijf bestekken van nagenoeg gelijke strekking en verschillende bouwsommen. Hoofdzaak was telkens het slopen c.q. verwijderen en vervolgens vervangen van betonnen stuwen. Tevens het vervangen van poldergemalen en het aanleggen van vis-passage’s. De grootste opdracht omvatte een contract met een aanneemsom van € 1.384.500,-

Waterschap Rivierenland

Meander Kasteel Heeswijk: uitbaggeren van oude stroomgeul.
Het werk omvatte het uitbaggeren van de oude stroomgeul van rivier de Aa en deze vervolgens verondiepen met zand en stortsteen in moeilijk bereikbaar bosgebied. Er werd een hoeveelheid van 4000 m3 zand en 3500 ton stortsteen verwerkt om het water een natuurlijk verval te laten verkrijgen. Verder werd 1 landbouwbrug en een fiets- voetgangerbrug gerealiseerd. Werkzaamheden werden uitgevoerd in de directe nabijheid van Kasteel Heeswijk."

Meander Kasteel Heeswijk
Meander Kasteel Heeswijk

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas: graafwerk en de aanleg faunapassage's.
Het verrichten van grondverzet ten behoeve van het afgraven van taluds en het graven van poelen. Het aanleggen van Faunapassage’s en het maken van 4 km wandelpad middels grondstabilisatie in Rijkevoort en in opdracht van W.S. Aa en Maas met de Gemeente Boxmeer.

Waterschap Aa en Maas

Stuw 261 Groene Peelvallei.
Doel van het waterbergingsgebied was: het langer vasthouden van water van de Oude Aa en de Kaweise Loop. Hierdoor hebben nabijgelegen woonwijken minder last van overstromingen. Het langer vasthouden van water voorkomt ook overlast verder benedenstrooms. Hiervoor werd door ARP een stuw gebouwd en de nodige grondwerken verricht.

Stuw 261 Groene Peelvallei
Stuw 261 Groene Peelvallei

Duke Ellingtonlaan, gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven: hardhouten damwand plaatsen.
Door de in slechte staat verkerende beschoeiing waren er verzakkingen van muurtjes; vlonders en diverse ander bouwsels in de aangrenzende tuinen. De oplossing werd gekozen in een hardhouten damwand (lng 5.00m1) met daarvoor een verankerde gording middels het verlengen van de aanwezige ankerstangen. Complete werkzaamheden moesten vanaf het water worden uitgevoerd.

Duke Ellingtonlaan, gemeente Eindhoven